Elingaard Herregård på hagemessen 2013

av Ingen Kommentarer

17 apr

Hagemessen 2013 (Foto: Hagemessen/Kristian Tjessem)

Østfoldmuseene -avd.Fredrikstad Museum/ Elingaard Herregård var representert på årets Hagemesse i Lillestrøm. Hele 17 000 besøkende var innom dørene i de 3 dagene messen varte,  fra 12. – 14. april. Og mange var nysgjerrige på herregården ute i Onsøy! Elingaard delte stand med svenske Rottneros Park. I 2012 gikk vi inn i et interregionalt samarbeide med denne flotte skulpturparken i […]- Les mer.

Referat: Nettverkssamling 6. februar 2013

av Ingen Kommentarer

6 mar

kulturrådet logo

Kulturrådet inviterte de nettverksansvarlige museene til møte om de faglige museumsnettverkene første uke i februar 2013. Leder for Seksjon for museumsutvikling i Kulturrådet, Espen Hernes, foretok en gjennomgang av hovedkonklusjonene i rapporten Vurdering av faglige museumsnettverk. Direktør ved Nynorsk kultursentrum og ansvarlig museum for Litteraturnettverket, Ottar Grepstad, tok også for seg denne rapporten – før det var diskusjon i grupper. […]- Les mer.

Mjøsmuseet inviterer til samling i herregårdsnettverket – 23. mai 2013

av Ingen Kommentarer

6 mar

Gjøvik gård. Foto: Heidi Froknestad

Tematikken for samlingen torsdag den 23. mai er  Parkanlegg knyttet til fredede anlegg fra begynnelsen av 1800-tallet i innlandet. Bruk og vern – dokumentasjon og restaurering Direktør Arne Julsrud Berg ønsker velkommen i hovedbygningen på Gjøvik gård. Det blir foredrag ved landskapsarkitekt Ingeborg Mellgren Mathiesen; Historiske hageanlegg i Hedmark – en mangfoldig hagekultur, i drengestua. Riksantikvaren holder så foredraget Fredning […]- Les mer.

Referat: Nordisk Slotts – og Herregårdssymposium, september 2012

av Ingen Kommentarer

17 feb

250PX-~1

Herregårdskultur og kulturarvsproduksjon Nordisk Slotts – og Herregårdssymposium 20. – 22. september 2012   Arrangør for Nordisk slotts- og herregårdssymposium var Vestfoldmuseene (Larvik Museum) og Østfoldmuseene (Herregårdsnettverket, Fredrikstad Museum) med en utvidet arbeidsgruppe der prof. Arne Bugge Amundsen (Universitetet i Oslo) og buycbdproducts Lars Jacob Hvinden-Haug (NIKU) har deltatt.   Link til referat: Referat fra symposium_siste- Les mer.

Velkommen til Nordisk Slotts- og herregårdssymposium 2012

av Ingen Kommentarer

5 jun

Herregården i Larvik, interiør (Foto Vidar Askeland)

Vi har gleden av å invitere til Nordisk Slotts- og herregårdssymposium som i år arrangeres i Larvik. Tema i år er «Herregårdskultur og kulturarvsproduksjon». Dette er valgt av to årsaker. I møte med det kommende 200-års jubileum for Norges grunnlov og status som egen stat i 2014, har vi en unik anledning til å presentere og diskutere den fortolkning av herregårdskulturen […]- Les mer.

Hagearkeologi på Toten

av Ingen Kommentarer

25 mai

Hagemotiv, François-Joseph Bélanger (1744-1818)

Amtmannsgården Stenberg på Toten har vært gjenstand for hagearkeologiske undersøkelser i det siste. Utgravning i den gamle hagen har avdekket spennende funn, og gir kunnskap om hvordan hageanlegget så ut for to hundre år siden. Ekstra støtte fra Riksantikvaren har muliggjort at man kan grave enda en tid, så dette blir spennende å følge videre. Se reportasje fra utgravningen på NRK Hedmark […]- Les mer.

Nettverkstreff på Rød Herregård

av Ingen Kommentarer

16 mai

Paviljongen, Rød Herregård

Torsdag 3. mai samlet Herregårdsnettverket seg til et nytt nettverkstreff. Denne gang var stedet Rød Herregård i Halden. Tema for dagen var både brannsikring, hagehistorisk prosjekt og herregårdssymposium. Elin Langfeldt Pettersen holdt et svært interessant foredrag om det store brannsikrings prosjektet på Gimle gård i Kristiansand. Tor Ulsnæs holdt innlegg om det påbegynte hageprosjeketet, og viste også frem herregårdshagen rundt […]- Les mer.

500 000 til oppussing på Bogstad Gård

av Ingen Kommentarer

30 apr

Foto bjoertvedt/wikimedia commons

Bogstad Gård skal skinne til grunnlovsjubileet i 2014. Som følge av en forespørsel fra venneforeningen har det kommet inn en halv million kroner i gaver og fra sponsorer. Dette er viktige midler som skal brukes til oppussing av rommene i gårdens andre etasje. Det er overflater som nå må behandles, og arbeidet må gjøres etter de beste antikvariske prinsipper. Vi gratulerer, og […]- Les mer.

Hafslund 250 år – inviterer til skrivekonkurranse

av Ingen Kommentarer

16 mar

Hafslund (wikimedia.commons)

I anledning Hafslund hovedgårds 250-årsjubileum i år ønskes så vel ungdomsskoleelver som alle andre til å delta i en skrivekonkurranse om herregården. 2012 skal bli et aktivt jubileumsår for Hafslund, og i den anledning ønsker man å trekke med publikum og få del i deres opplevelser og historier om gården. Kanskje et spennende prosjekt for flere? Les mer om skrivekonkurransen i Sarpsborg Arbeiderblad […]- Les mer.

Spennende funn på Eidsvoll

av Ingen Kommentarer

2 mar

Balke Eidsvollsbygningen

I forbindelse med de omfattende restaureringsarbeidene på Eidsvollsbygningen har utgravninger i kjelleren avdekket svært spennende funn. Gamle lag av eldre bygninger trer frem, de eldste kanskje helt fra 1680-årene. Søndag 4. mars, mellom kl 13 og 15, åpnes kjelleren slik at publikum kan få se de spennende funnene. Geir Thomas Risåsen forteller om kjelleren og Erik Jondell viser rundt. Ta turen til Eidsvoll!  […]- Les mer.