Alle innlegg fra januar, 2012

Støtte fra Norsk kulturråd

30 januar, 2012 av
Våpenskjold (Ferdinand Danneskiold-Laurvig), i Herregården i Larvik (foto Arnstein Rønning, wikimedia.commons)

Herregårdsnettverket er ett av åtte faglige museumsnettverk som har fått støtte gjennom Norsk kulturråd ved siste tildeling til arkiv- og museumssektoren. I rapporten «Vurdering av de faglige museumsnettverkene» fremkom et behov for å styrke de faglige nettverkene. Kulturrådet følger nå opp […]- Les mer.

Digitale herregårder?

20 januar, 2012 av
digitaltmuseum.no

Museenes samlinger blir mer og mer tilgjengeliggjort digitalt. Norsk kulturråd lanserte i dag en ny versjon av digitaltmuseum.no. Nettstedet er velkjent for de fleste, og allerede har noen av nettverkets medlemmer lagt ut deler av samlingene sine digitalt her. I alt […]- Les mer.