Elingaard Herregård på hagemessen 2013

17 april, 2013 av

Østfoldmuseene -avd.Fredrikstad Museum/ Elingaard Herregård var representert på årets Hagemesse i Lillestrøm. Hele 17 000 besøkende var innom dørene i de 3 dagene messen varte,  fra 12. – 14. april. Og mange var nysgjerrige på herregården ute i Onsøy! Elingaard […]- Les mer.

Referat: Nettverkssamling 6. februar 2013

6 mars, 2013 av

Kulturrådet inviterte de nettverksansvarlige museene til møte om de faglige museumsnettverkene første uke i februar 2013. Leder for Seksjon for museumsutvikling i Kulturrådet, Espen Hernes, foretok en gjennomgang av hovedkonklusjonene i rapporten Vurdering av faglige museumsnettverk. Direktør ved Nynorsk kultursentrum […]- Les mer.

Mjøsmuseet inviterer til samling i herregårdsnettverket – 23. mai 2013

6 mars, 2013 av

Tematikken for samlingen torsdag den 23. mai er  Parkanlegg knyttet til fredede anlegg fra begynnelsen av 1800-tallet i innlandet. Bruk og vern – dokumentasjon og restaurering Direktør Arne Julsrud Berg ønsker velkommen i hovedbygningen på Gjøvik gård. Det blir foredrag […]- Les mer.

Referat: Nordisk Slotts – og Herregårdssymposium, september 2012

17 februar, 2013 av

Herregårdskultur og kulturarvsproduksjon Nordisk Slotts – og Herregårdssymposium 20. – 22. september 2012   Arrangør for Nordisk slotts- og herregårdssymposium var Vestfoldmuseene (Larvik Museum) og Østfoldmuseene (Herregårdsnettverket, Fredrikstad Museum) med en utvidet arbeidsgruppe der prof. Arne Bugge Amundsen (Universitetet i […]- Les mer.

Velkommen til Nordisk Slotts- og herregårdssymposium 2012

5 juni, 2012 av

Vi har gleden av å invitere til Nordisk Slotts- og herregårdssymposium som i år arrangeres i Larvik. Tema i år er «Herregårdskultur og kulturarvsproduksjon». Dette er valgt av to årsaker. I møte med det kommende 200-års jubileum for Norges grunnlov og […]- Les mer.

Hagearkeologi på Toten

25 mai, 2012 av

Amtmannsgården Stenberg på Toten har vært gjenstand for hagearkeologiske undersøkelser i det siste. Utgravning i den gamle hagen har avdekket spennende funn, og gir kunnskap om hvordan hageanlegget så ut for to hundre år siden. Ekstra støtte fra Riksantikvaren har muliggjort at […]- Les mer.

Nettverkstreff på Rød Herregård

16 mai, 2012 av

Torsdag 3. mai samlet Herregårdsnettverket seg til et nytt nettverkstreff. Denne gang var stedet Rød Herregård i Halden. Tema for dagen var både brannsikring, hagehistorisk prosjekt og herregårdssymposium. Elin Langfeldt Pettersen holdt et svært interessant foredrag om det store brannsikrings […]- Les mer.

500 000 til oppussing på Bogstad Gård

30 april, 2012 av

Bogstad Gård skal skinne til grunnlovsjubileet i 2014. Som følge av en forespørsel fra venneforeningen har det kommet inn en halv million kroner i gaver og fra sponsorer. Dette er viktige midler som skal brukes til oppussing av rommene i […]- Les mer.

Hafslund 250 år – inviterer til skrivekonkurranse

16 mars, 2012 av

I anledning Hafslund hovedgårds 250-årsjubileum i år ønskes så vel ungdomsskoleelver som alle andre til å delta i en skrivekonkurranse om herregården. 2012 skal bli et aktivt jubileumsår for Hafslund, og i den anledning ønsker man å trekke med publikum og få […]- Les mer.

Spennende funn på Eidsvoll

2 mars, 2012 av

I forbindelse med de omfattende restaureringsarbeidene på Eidsvollsbygningen har utgravninger i kjelleren avdekket svært spennende funn. Gamle lag av eldre bygninger trer frem, de eldste kanskje helt fra 1680-årene. Søndag 4. mars, mellom kl 13 og 15, åpnes kjelleren slik at publikum […]- Les mer.