Velkommen til Nordisk Slotts- og herregårdssymposium 2012

5 juni, 2012 av
Herregården i Larvik, interiør (Foto Vidar Askeland)

Vi har gleden av å invitere til Nordisk Slotts- og herregårdssymposium som i år arrangeres i Larvik. Tema i år er «Herregårdskultur og kulturarvsproduksjon». Dette er valgt av to årsaker. I møte med det kommende 200-års jubileum for Norges grunnlov og […]- Les mer.

Hagearkeologi på Toten

25 mai, 2012 av
Hagemotiv, François-Joseph Bélanger (1744-1818)

Amtmannsgården Stenberg på Toten har vært gjenstand for hagearkeologiske undersøkelser i det siste. Utgravning i den gamle hagen har avdekket spennende funn, og gir kunnskap om hvordan hageanlegget så ut for to hundre år siden. Ekstra støtte fra Riksantikvaren har muliggjort at […]- Les mer.

Nettverkstreff på Rød Herregård

16 mai, 2012 av
Paviljongen, Rød Herregård

Torsdag 3. mai samlet Herregårdsnettverket seg til et nytt nettverkstreff. Denne gang var stedet Rød Herregård i Halden. Tema for dagen var både brannsikring, hagehistorisk prosjekt og herregårdssymposium. Elin Langfeldt Pettersen holdt et svært interessant foredrag om det store brannsikrings […]- Les mer.

500 000 til oppussing på Bogstad Gård

30 april, 2012 av
Foto bjoertvedt/wikimedia commons

Bogstad Gård skal skinne til grunnlovsjubileet i 2014. Som følge av en forespørsel fra venneforeningen har det kommet inn en halv million kroner i gaver og fra sponsorer. Dette er viktige midler som skal brukes til oppussing av rommene i […]- Les mer.

Hafslund 250 år – inviterer til skrivekonkurranse

16 mars, 2012 av
Hafslund (wikimedia.commons)

I anledning Hafslund hovedgårds 250-årsjubileum i år ønskes så vel ungdomsskoleelver som alle andre til å delta i en skrivekonkurranse om herregården. 2012 skal bli et aktivt jubileumsår for Hafslund, og i den anledning ønsker man å trekke med publikum og få […]- Les mer.

Spennende funn på Eidsvoll

2 mars, 2012 av
Balke Eidsvollsbygningen

I forbindelse med de omfattende restaureringsarbeidene på Eidsvollsbygningen har utgravninger i kjelleren avdekket svært spennende funn. Gamle lag av eldre bygninger trer frem, de eldste kanskje helt fra 1680-årene. Søndag 4. mars, mellom kl 13 og 15, åpnes kjelleren slik at publikum […]- Les mer.

Et herregårdssymposium

23 februar, 2012 av
Statue av Acis. Hagene i Versailles (wikimedia.commons)

Norge skal høsten 2012 arrangere Nordisk Slots- og Herrgårdssymposium. Det første symposiet ble avholdt i Norge i 1999, på Elingaard herregård. Siden den gang har det vandret til både Danmark, Sverige, Estland og Finland. Hva er det nordiske nettverket? Og hva […]- Les mer.

Västerhavets kulturarv – et Interreg-prosjekt

10 februar, 2012 av
Grenseløst_bilde

Den felles kulturarven og formidling av regional historie har vært tema i prosjektet Västerhavets kulturarv. (av Aina Aske, Vestfoldmuseene, Larvik Museum) Västerhavet er en svensk betegnelse på havene Kattegat og Skagerrak og forskere og museumsfolk har gjennom tre år sett […]- Les mer.

Blott til lyst? Herregårder i sosiale medier

6 februar, 2012 av
facebook og twitter

Er din gård på Facebook? Twitres det om arrangementer, restaureringsprosjekter eller haveanlegg? Legger du ut videoer på YouTube? Det er mye snakk om sosiale medier om dagen. Mange der ut tenker nok på museums- og kulturminnesektoren som litt gammeldags. Vi forvalter gamle […]- Les mer.

Støtte fra Norsk kulturråd

30 januar, 2012 av
Våpenskjold (Ferdinand Danneskiold-Laurvig), i Herregården i Larvik (foto Arnstein Rønning, wikimedia.commons)

Herregårdsnettverket er ett av åtte faglige museumsnettverk som har fått støtte gjennom Norsk kulturråd ved siste tildeling til arkiv- og museumssektoren. I rapporten «Vurdering av de faglige museumsnettverkene» fremkom et behov for å styrke de faglige nettverkene. Kulturrådet følger nå opp […]- Les mer.