Elingaard herregård

Elingaard (Foto Frøydis Oseberg Pedersen)

Elingaard herregård ligger i Onsøy utenfor Fredrikstad. Gården kan spore sin historie som adelig setegård tilbake til 1300-tallet. Adelige slekter som Gyldenhorn og Brockenhuus residerte på gården gjennom 1400- og 1500-tallet før kansler Jens Bjelke giftet seg til gården og godset i 1610. Det svært spesielle anlegget med vollgraver og bastioner stammer trolig fra Bjelkes periode. Gården har vært utsatt for et par ødeleggende branner. Først i 1645 og så i 1746. Dagens hovedbygning ble reist etter siste brann, og sto ferdig i 1749. Daværende eiere var Henrik Jørgen Huitfeldt og Birgithe Christine Kaas. Deres sønn Valentin Huitfeldt måtte oppgi gården og godset i 1778, og en lang rekke eiere har fulgt etter det.

Etter andre verdenskrig overtok organisasjonen Libertas Elingaard og benyttet gården som kurs- og konferansesenter. Dette var en virksomhet som pågikk frem til 1970-tallet. I denne periode gjennomgikk huset store bygningsmessige forandringer. Libertas solgte i 1975 til Onsøy kommune, og stedet har vært i offentlig eie etter det.

Elingaard eies i dag av Fredrikstad Museum og drives som museum. Deler av av hovedbygningen leies dessuten ut til selskaper og andre arrangementer. En rekke kulturarrangementer finner sted på gården, som konserter, foredrag foruten museets omvisninger i sommerhalvåret.

Østfoldmuseenes hjemmesider

Legg igjen en kommentar