Fossesholm

Storstuen, Fossesholm

I 1540-årene ble det grunnlagt en omfattende godssamling i hele nedre del av Drammensvassdraget. Bak denne stod Peder Hanssøn, kongens høvedsmann på Akershus. Skoggårder og fossefall ble kjøpt opp med sikte på sagbruksdrift og trelasthandel i stor stil. Peder Hanssøn anla ”kongesager” både i Drammensvassdraget, i Akerselva og ved Moss.

I 1763 kjøpte handelsmannen Jørgen von Cappelen godset. Jørgen hadde giftet seg rikt på Kongsberg og tjent en formue på vareleveranser til den voksende skare av arbeidere ved sølvverket. En storstilt utbygging og modernisering ble gjennomført og få år etter fremstod Fossesholm som et praktanlegg i rokokkostil.

I dag er hovedbygningen museum, mens resten av anlegget byr på mange muligheter.

Fossesholm Herregård

Legg igjen en kommentar