Mjøsmuseet inviterer til samling i herregårdsnettverket – 23. mai 2013

av

Tematikken for samlingen torsdag den 23. mai er  Parkanlegg knyttet til fredede anlegg fra begynnelsen av 1800-tallet
i innlandet. Bruk og vern – dokumentasjon og restaurering

Direktør Arne Julsrud Berg ønsker velkommen i hovedbygningen på Gjøvik gård. Det blir foredrag ved landskapsarkitekt Ingeborg Mellgren Mathiesen; Historiske hageanlegg i Hedmark – en mangfoldig hagekultur, i drengestua. Riksantikvaren holder så foredraget Fredning og forvaltning av parken på Gjøvik gård samme sted.

Etter lunsj blir det befaring/omvisning i parken ved Lissie Norland og Heidi Froknestad, før turen går videre til Stenberg – for befaring/omvisning i parken der.

Gjøvik gård i Gjøvik kommune. Bygninger og park ble etablert av eieren av Gjøvigs Glasverk Caspar Kauffeldt i perioden 1804 – 1811. Parken har elementer også fra senere perioder helt fram til i dag. Hele området er fredet. Gjøvik gård ligger midt i Gjøvik sentrum med spesielle utfordringer når det gjelder vern/bruk.

Amtmannsgården Stenberg i Vestre Toten kommune. Bygninger fra perioden 1796 – 1836 ble fredet i 1924. Parken, påbegynt på slutten av 1700-tallet, har elementer fra tiden fram til ca. 1850/60. Stenberg har spesielle utfordringer rundt skjøtsel og drift for å ta vare på parkens særegne atmosfære preget av elde, og bevaring og fornying av de hagearkitektoniske elementene. Stenberg er et meget godt bevart gårdsanlegg etter amtmann og eidsvollsmann Lauritz Weidemann og blir et sentralt sted under markeringen av Grunnlovsjubileet i 2014.

For nærmere informasjon og/eller påmelding, kontakt:
Karin Bjørnstad, epost: karin.bjornstad@mjosmuseet.no  tlf. man/tir/tor 94 78 56 67
eller
Heidi Froknestad, epost: heidi.froknestad@mjosmuseet.no  tlf. 94 78 67 62
Mjøsmuseet
Postboks 13
2858 Kapp
Tlf. 911 70 500
post@mjosmuseet.no
www.mjosmuseet.no

Ikke mulig å kommentere.