Referat: Nettverkssamling 6. februar 2013

av

Kulturrådet inviterte de nettverksansvarlige museene til møte om de faglige museumsnettverkene første uke i februar 2013.

Leder for Seksjon for museumsutvikling i Kulturrådet, Espen Hernes, foretok en gjennomgang av hovedkonklusjonene i rapporten Vurdering av faglige museumsnettverk. Direktør ved Nynorsk kultursentrum og ansvarlig museum for Litteraturnettverket, Ottar Grepstad, tok også for seg denne rapporten – før det var diskusjon i grupper.

Etter lunsj presenterte et utvalg nettverk sine pågående aktiviteter og planer og aktiviteter fremover.

Avslutningsvis på programmet stod Kulturrådets strategier – som omhandlet satsninger og vurderinger som legges til grunn for tildeling av prosjektmidler.

Kulturrådet har oppdatert sin nettside som omhandler nettverkene – og de har lagt ut en nyhetssak om møtet der presentasjonene kan lastes ned:

http://kulturradet.no/museumsnettverk

http://kulturradet.no/museum-arkiv-kulturvern/vis-artikkel/-/asset_publisher/02cG/content/aktuelt-museum-nettverksmøtet-gardermoen

Ikke mulig å kommentere.