Nettverkstreff på Eidsvoll

av

Den 18. november møttes Herregårdsnettverkets medlemmer til nettverkstreff på Eidsvoll.  Vi ble tatt meget godt imot av dagens vertskap, Erik Jondell og Geir Thomas Risåsen. De 14 deltagerne fikk et svært spennende innblikk i restuareringsprosjektet som skal sette Eidsvollsbygningen i stand til grunnlovsjubileet i 2014.

Det faglige innholdet denne dagen var først og fremst omvisningen i Eidsvollsbygningen. Både kjelleren, rikssalen som de andre rommene i bygningen skal restaureres tilbake til sin stand i 1814, og dette var meget spennende å få innblikk i. Foruten omvisningen i bygningen, fikk vi også et grundig foredrag fra Geir Thomas Risåsen om arbeidet som er igangsatt og som skal gjennomføres i årene frem mot 2014.

Dagen var også satt av til drøftinger av nettverkssaker som ny nettside, forskningstemaer for nettverket samt presentasjoner av sommersesongen og aktuelt arbeid/problemstillinger ved de ulike museene. Hagehistorie ble nevnt allerede på forrige nettverkssamling, og et prosjekt fra Drammens museum om dette temaet ble presentert av Einar Sørensen.

Neste nettverkstreff ble foreslått lagt til Drammens museum våren 2012.

Ikke mulig å kommentere.