Oslo ladegård

 

Rokokkorom, Oslo ladegård (Foto Hege Stabell).

Oslo ladegård ligger i Gamlebyen i Oslo, midt i det området som utgjorde byen i middelalderen. Ladegården ble bygget i 1720-årene som en lystgård for Christianiafruen Karen Toller. Hovedbygningen er et midtgangshus i pusset tegl, med valmet tak og en høyloftet hovedetasje. Barokkhagen tar opp husets midtakse, og ligger som et smykke mot Bjørvika og Christiania. Opprinnelig var huset i rød og gul tegl, men senere på 1700-tallet fikk den sin lyse farge. Samtidig ble en sidefløy i empirestil lagt til.

Men rundt og under 1700-tallsfasaden skjuler det seg 800 år med oslohistorie. Ladegården er nemlig bygget over restene av nordfløyen til bispeborgen som lå her fra 1100-tallet av. Under hovedhuset er det bevart en steinhall reist tidlig på 1200-tallet, og som går under navnet Biskop Nikolas’ vinterhall. Fra 1200-tallet og fram til i dag har Ladegården huset en rekke bemerkelsesverdige personligheter, og flere store begivenheter av nasjonal betydning har funnet sted i og rundt huset. I dag holderMiddelalderbyen Oslo–Ladegården til her. Dette er Oslo kommunes formidlingstilbud i Gamlebyen, og står for konserter, kulturarrangementer og omvisninger i Ladegården og i middelalderbyen.

Middelalderbyen Oslo – Ladegården

 

 

Legg igjen en kommentar