Ringve

Ringve – ett av Museene i Sør-Trøndelag as

Havestuen på lystgården Ringve

Ringve er i dag mest kjent som spesialmuseum med nasjonalt ansvar for musikk og musikkinstrumenter. Museets virksomhet og eksistens er knyttet til lystgården Ringve og dens spesielle arkitektur, som danner en enestående ramme rundt samlingene. Lystgårdens gamle parkanlegg var også utgangspunktet da Ringve botaniske hage ble stiftet i 1973.

Ringve troner på en høyde ute på Ladehalvøya, nordøst for Trondheim sentrum.  Her lå lystgårdene en gang som en perlerad og utgjorde et sammenhengende og særegent kulturlandskap, forbundet gjennom kjøreveier og alléer.

Ringve har bygninger fra tre århundrer, den eldste fra ca 1740. Husene ligger tett sammen rundt et lukket tun. Hovedbygningen i sveitserstil (ca 1850-1890) rommer den eldste delen av musikkmuseet. Flere av interiørene har beholdt sin opprinnelige karakter med utstrakt bruk av sjablonmaleri og strekdekor, med den innbydende havestuen som det absolutte høydepunktet.

Ringve botaniske hage, tilknyttet NTNU Vitenskapsmuseet, disponerer et areal på ca 130 mål. Anlegget består av den romantiske landskapsparken, et arborete, ulike blomsterhager og en renessansehage anlagt til 300-årsjubileet for ”Horticultura” – Norges første bok om hagebruk fra 1694, ført i pennen av Trondheims første bygartner, Christian Gartner.

For informasjon om åpningstider og aktiviteter, se Ringves hjemmeside: www.ringve.no

 

Litteratur:

Guttormsen, Sissel (red.): Ringve – en annen verden, Trondheim 2005

Guttormsen, Sissel (red): Lystgårdene på Lade. En reise i Trondheims Arkadia, Trondheim 2002

 

 

http://www.ringve.no/

Legg igjen en kommentar