Telemark Museum

Telemark Museum

Telemark Museum er et konsolidert museum som drifter og forvalter 7 museer, med 11 publikumsåpne anlegg, i midtre og nedre del av Telemark. Museet forvalter 130 bygninger, 100 000 gjenstander, 1,5 millioner fotografier, samt store bok- og privatarkivsamlinger. Museets ansatte utfører 24 årsverk og vi har et budsjett på rundt 22 millioner kroner. Museet er en stiftelse og er økonomisk avhengig av støtte fra stat, fylke og kommune. I tillegg arbeider vi med å hente inn støtte fra andre aktører som private stiftelser, legater, o.a. Slik prosjektstøtte er ofte det som gir museet muligheter til å utvikle nye, gode publikumsrettede tilbud.

Telemark Museum utførere store oppgaver for samfunnet fordi vi tar vare på og formidler vår felles historie. Vi har ca. 90 000 besøkende årlig på våre anlegg. (Tekst hentet fra Telemark Museums hjemmesider: http://telemarkmuseum.no  )

 

Legg igjen en kommentar