Digitale herregårder?

av

digitaltmuseum.no

Museenes samlinger blir mer og mer tilgjengeliggjort digitalt. Norsk kulturråd lanserte i dag en ny versjon av digitaltmuseum.no.

Nettstedet er velkjent for de fleste, og allerede har noen av nettverkets medlemmer lagt ut deler av samlingene sine digitalt her. I alt er det nå 89 museer med 900 000 registrerte gjenstander på digitaltmuseum.no. I hvor stor grad er herregårdene våre digitale?

Kan dette være en viktig arena for oss? Kanskje dette er en god arena for å presentere både anleggene våre og samlingene knyttet til dem til et bredt publikum? Både gjenstander, kunst, fotografier – ting knyttet til livet på gårdene eller gårdene selv – kan her lett gjøres tilgjengelig for allmenheten.

Slik kan digitaltmuseum.no være en god mulighet til å presentere enda mer av den flotte kulturarven nettopp vi sitter på. Kanskje er det noen av nettverkets medlemmer som allerede har gode erfaringer å dele med de andre?

Ikke mulig å kommentere.