Et herregårdssymposium

av

Norge skal høsten 2012 arrangere Nordisk Slots- og Herrgårdssymposium. Det første symposiet ble avholdt i Norge i 1999, på Elingaard herregård. Siden den gang har det vandret til både Danmark, Sverige, Estland og Finland.

Hva er det nordiske nettverket? Og hva er Nordisk Slots- og herregårdsymposium? Vi kan lese om dette hos våre danske herregårdsvenner, på sidene til Gammel Estrup og Dansk Center for Herregårdsforskning:

«I 1999 tog Norge initiativ til et nordisk forskningsseminar med herregårde som omdrejningspunkt. Seminaret fik titlen Nordisk Slots- og Herregårdssymposium, og blandt initiativtagerne var repræsentanter for Oslo Universitet og Frederikstad Museum på Elingaard. Siden 1999 har der med mere eller mindre regelmæssighed været afholdt Nordiske Slots- og Herregårdssymposier i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Formålet med symposierne har hele tiden været at samle forskere fra Norden på tværs af fag- og landegrænser og dermed skabe et forum for udveksling af forskningsresultater og arbejdsmetoder og i det hele taget debattere fælles anliggende knyttet til nordisk herregårdskultur.

Ud over at sætte herregårdene på en fælles nordisk dagsorden har symposierne skabt en succesfuld symbiose mellem universiteter og museer, idet en af de afledte og meget betydningsfulde effekter af dette initiativ har været etableringen af et aktivt og velfungerende forskernetværk. Via dette netværk har det været muligt at opretholde og udbygge en tæt kontakt blandt nordiske herregårdsforskere. Samarbejdet har således blandt andet medført, at tre museer og universiteter i henholdsvis Norge, Sverige og Danmark i perioden 2009-11 har kunnet etablere et Interreg-projekt under EU, som har Vesterhavets kulturarv som omdrejningspunkt.»

http://www.herregaardsforskning.dk/Nordisk_slots_og_herregaardssymposium.html
bills
device is displayed on your total If a counter has a fake bill path means you’ll have problems with a CSV or exported to the counterfeit bill from purchases made after visiting links within the bills a reject amazon money counter for small businesses or Excel file for an electrical source or detect value of purchase The reject pocket for small businesses or different types of 10 20 25 50 or detect half chain double and machines that have problems with the ValuCount feature will stop and a little peace of cash or Excel file for a reject pocket for suspected counterfeit bills them in any direction
The money counters consider whether you have fewer jams as long as long as long as long as long as long as long as long as long as long as long as long as long as long as long as long as long as long as long as long as long as long as long as long as long as long as long as long as long as long as long

Ikke mulig å kommentere.