Støtte fra Norsk kulturråd

av

Herregårdsnettverket er ett av åtte faglige museumsnettverk som har fått støtte gjennom Norsk kulturråd ved siste tildeling til arkiv- og museumssektoren. I rapporten «Vurdering av de faglige museumsnettverkene» fremkom et behov for å styrke de faglige nettverkene. Kulturrådet følger nå opp med flere tildelinger, og Herregårdsnettverket får støtte til å arragnere Nordisk Slotts- og herregårdssymposium 2012.

Som tidligere presentert for nettverket, ønsker vi i samarbeid med Vestfoldmuseene IKS å invitere våre nordiske venner til et spennende og faglig godt seminar høsten 2012 med hovedtema «Herregårdskultur og kulturarvproduksjon». Herregårdsnettverkets sekretariat vil arbeide videre med programmet i samarbeid med nettverket og Vestfoldmuseene IKS. Mer informasjon om dette vil komme.

Se mer om tildelingen her:

http://www.abm-utvikling.no/soknadsmidler/tildelinger/2012/tildeling-2012.html/

 

Ikke mulig å kommentere.