Västerhavets kulturarv – et Interreg-prosjekt

av

Den felles kulturarven og formidling av regional historie har vært tema i prosjektet Västerhavets kulturarv.

(av Aina Aske, Vestfoldmuseene, Larvik Museum)

Västerhavet er en svensk betegnelse på havene Kattegat og Skagerrak og forskere og museumsfolk har gjennom tre år sett nærmere på ulike tema med utgangspunkt i 1700-tallet. Et av disse temaene har vært herregårdskulturen, som er introdusert til et bredt publikum i Danmark, Sverige og Norge via en vandreutstilling, læremiddel for ungdomstrinnet og videregående skole, nettbasert universitetskurs, en rekke seminarer og aktivitetsdager og ikke minst via prosjektets nettside.

Prosjektets avsluttes med en bok som inneholder artikler skrevet av forskere og museumsfolk fra de tre deltakende land. Flere av artiklene tar for seg ulike aspekter av herregårdskulturen med forfattere som Britta Andersen, Adam von Scheele, Jesper Munk Andersen, Lars Jacob Hvinden-Haug m.fl. Boken lanseres i Norge 23. februar og kan bestilles fra Larvik Museum:

www.larvikmuseum.no

Se vedlagte invitasjon til lanseringen.

Deltakende institusjoner i Interreg IV A-prosjektet: Göteborgs stadsmuseum, Göteborgs universitet, Gammel Estrup Herregårdsmuseet/Dansk Center for Herregårdsforskning, Universitetet i Oslo, Vestfoldmuseene, Larvik Museum og Larvik kommune.

Ikke mulig å kommentere.