Velkommen til Nordisk Slotts- og herregårdssymposium 2012

av

Vi har gleden av å invitere til Nordisk Slotts- og herregårdssymposium som i år arrangeres i Larvik.

Tema i år er «Herregårdskultur og kulturarvsproduksjon». Dette er valgt av to årsaker. I møte med det kommende 200-års jubileum for Norges grunnlov og status som egen stat i 2014, har vi en unik anledning til å presentere og diskutere den fortolkning av herregårdskulturen som fant sted under nasjonsbyggingen. Som en forlengelse av dette første tema gir det skandinaviske og nordiske fellesperspektiv mulighet for en tilnærming til de dagsaktuelle prosesser som Mikael Frausing behandler i sin Ph.d. avhandling ”Opplevelsernes herregård” (2011).

Årets ekskursjoner vil gå til sentrale anlegg i de tidligere grevskap og omfatter så vel museale anlegg som levende herregårdsmiljøer. Vestfold er den delen av Norge som ikke fikk status eller symbolsk betydning i 1800-tallets nasjonalstat. I dag er man i ferd med å oppdage at denne ”unntakstilstanden” åpner store muligheter for å nytolke og gjenoppdage sider av Norges historie.

Arrangør for Nordisk slotts- og herregårdssymposium er Vestfoldmuseene (Larvik Museum) og Østfoldmuseene (Herregårdsnettverket, Fredrikstad Museum) med en utvidet arbeidsgruppe der prof. Arne Bugge Amundsen (Universitetet i Oslo) og forsker/arkitekt Lars Jacob Hvinden-Haug (NIKU) har deltatt.

Her er mer fyldig program og invitasjon: Invitasjon Symposium 2012

Har du spørsmål eller ønsker å melde deg på symposiet er det bare å ta kontakt med Trond Svandal, trosva@ostfoldmuseene.no

 

 

Ikke mulig å kommentere.